วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชื่ีอ ด.ญ.ยอแสง  สุพรรณบัฏ  โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชั้น มัธยมศึกษาปีที่2